Pogoji

Splošni pogoji

§ 1 Splošno

Vaš pogodbeni partner za vsa naročila v okviru te spletne ponudbe je Survived Corona, ki jo zastopa gl Vtisi.

Vse dobave iz Survived Corone kupcu se opravijo na podlagi naslednjih splošnih pogojev. To so osnova za vse ponudbe in dogovore med družbo Survived Corona in stranko ter so priznane za čas trajanja celotnega poslovnega odnosa. Nasprotujoči ali odstopajoči pogoji kupca so zavezujoči le, če jih je Survived Corona pisno priznal.

 

§ 2 odgovornost za spletno ponudbo

(1) Trgovina je na voljo na platformi Survived Corona, ki jo načrtuje in upravlja sama Survived Corona. Informacije o upravljavcu trgovine najdete na povezavi "Impresum".

(2) Survived Corona je odgovorna za izdelke in motive, ponujene v "Trgovini Survived Corona", ter za zasnovo trgovine kot celote.

 

§ pogodba 3

(1) "Izdelki", ki jih vsebuje spletno mesto, predstavljajo nezavezujoče povabilo kupcu, da naroči pri Survived Corona.

(2) Kupec s pošiljanjem izpolnjenega obrazca za naročilo po internetu odda zavezujočo ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o delu in storitvah. Pred končno oddajo ima kupec možnost preveriti pravilnost svojih vnosov na pregledni strani in jih po potrebi popraviti. Nato Survived Corona kupcu po e-pošti pošlje potrditev naročila in preveri ponudbo glede pravne in dejanske izvedljivosti. Potrditev naročila ne pomeni sprejemanja ponudbe, temveč je namenjena le obveščanju kupca, da je Survived Corona prejela njegovo naročilo.

Pogodba se sklene šele, ko Survived Corona kupcu pošlje naročen izdelek in mu z drugim e-poštnim sporočilom potrdi odpremo (potrditev odpreme). Določila in pogoje si lahko kadar koli ogledate tudi na preživeli corona.ch/pages/agb/.
Če ste ustvarili uporabniški račun z Survived Corona, si lahko v svojem uporabniškem območju ogledate tudi podrobnosti o vaših preteklih naročilih. Če ste naročilo oddali brez uporabniškega računa, lahko do njega dostopate prek povezave v ustrezni potrditvi naročila.

(3) Za sklenitev pogodbe je potrebna pravočasna in popolna samoizročitev. Ta pridržek ne velja v primeru kratkoročnih motenj pri dostavi ali če je za neizvršitev odgovorna družba Survived Corona, zlasti če družba Survived Corona pravočasno ne sklene skladne transakcije varovanja pred tveganjem. Stranka bo takoj obveščena o nerazpoložljivosti storitve. Če je kupec plačal nadomestilo, mu bo povrnjen.

 

§ 4 dostava / odprema

(1) Dostava se izvede v najkrajšem možnem času po prejemu potrditve naročila s strani kupca. Datumi in roki dobave so zavezujoči le, če jih je Survived Corona kot take izrecno potrdil v pisni obliki.

(2) Dostava poteka po vsem svetu.

(3) Dostavo bo opravil ponudnik ladijskih storitev, ki ga bo izbrala Survived Corona. Kupec mora plačati pavšalno poštnino, ki je lahko odvisna od vrednosti naročila in kraja dostave.

 

§ cene 5

(1) Za stranke iz držav EU in Švice so navedene cene končne cene. Vsebujejo veljavne zakonske davke, zlasti DDV. Naslov dostave je odločilen.

(2) Za kupce zunaj EU (razen za kupce iz Švice) in za kupce z ozemelj držav EU s posebnostmi glede obravnave DDV so vse navedene cene neto cene. Naslov dostave je odločilen. Če DDV nastane v skladu z zakonskimi določbami v državi prejemnici, ga mora kupec plačati tudi ob prevzemu blaga. Poleg tega lahko veljajo uvozne dajatve, stroški carinjenja ter drugi stroški in dajatve, ki jih mora kupec plačati ob prevzemu blaga.

(3) Stroške pošiljanja krije kupec, kar je lahko odvisno od vrednosti naročila in kraja dostave.

 

§ 6 plačilo

(1) Plačilo se izvede po izbiri kupca s kreditno kartico, PayPalom ali drugimi plačilnimi sredstvi. Survived Corona si pridržuje pravico, da omeji možnosti izbire načinov plačila, med katerimi lahko kupec izbira, odvisno od vrednosti naročila, regije pošiljanja ali drugih dejanskih meril.

(2) V kolikor način plačila, ki ga izbere kupec, kljub pogodbenemu izvajanju družbe Survived Corona ni izvedljiv, zlasti ker breme z računa stranke ni mogoče zaradi premajhnih sredstev na njegovem računu ali zaradi posredovanja napačnih podatkov, ima stranka s seboj Survived Corona za povrnitev stroškov tretjim osebam, pooblaščenim za obdelavo nastalih dodatnih stroškov.

(3) Survived Corona je upravičena do uporabe storitev zaupanja vrednih tretjih oseb pri obdelavi plačila:

a) Če stranka plačilo ne plača, lahko družba Survived Corona svoje terjatve dodeli agenciji za izterjavo ter osebnim podatkom, potrebnim za obdelavo plačil, posreduje to tretjo osebo.

b) V primeru, da so tretje osebe vključene v obdelavo plačil, se šteje, da je bilo plačilo v zvezi z družbo Survived Corona izvedeno šele, ko je bil znesek na voljo tretji osebi v skladu s pogodbo, tako da lahko tretja oseba z njim razpolaga brez omejitev.

(4) Kupec se strinja, da bo prejemal samo elektronske račune. Računi so kupcu na voljo po elektronski pošti.

 

§ 7 hramba lastninske pravice

(1) Blago ostane v lasti družbe Survived Corona, dokler niso poravnane terjatve družbe Survived Corona.

(2) Kupec je do prenosa lastništva nanj dolžan ravnati previdno.

 

§ 8 garancija

(1) Informacije, risbe, ilustracije, tehnični podatki, opisi uteži, dimenzij in storitev, ki jih vsebujejo brošure, katalogi, okrožnice, oglasi ali ceniki, so zgolj informativne narave. Survived Corona ne jamči za točnost teh informacij. Glede vrste in obsega dostave so odločilni samo podatki, ki jih vsebuje potrditev naročila.

(2) Predpisane garancijske pravice veljajo za izdelke, ki jih ponujamo.

(3) V primeru vračil zaradi napak bo Survived Corona krila tudi stroške poštnine.

(4) Glede na trenutno tehnološko stanje ni mogoče zagotoviti, da je prenos podatkov prek interneta brez napak in / ali ves čas na voljo. Survived Corona zato ne odgovarja za stalno in neprekinjeno razpoložljivost spletne ponudbe.

(5) Zahtevki kupca iz garancije predpostavljajo, da je izpolnil svojo obveznost pregleda in pritožbe.

(6) Zastaralni rok za garancijske zahtevke za dobavljeno blago je dve leti od prejema blaga.

 

§ omejitev odgovornosti 9

(1) Odgovornost družbe Survived Corona sicer temelji na zakonskih določbah, razen če je v teh splošnih pogojih določeno drugače. Survived Corona je odgovorna samo za škodo, ne glede na pravni razlog, v primeru namernega naklepa in hude malomarnosti. Poleg tega je Survived Corona v primeru preproste malomarnosti odgovorna za škodo življenju, telesu ali zdravju. V primeru preproste malomarnosti in kršitve bistvene pogodbene obveznosti (kardinalne obveznosti) je odgovornost družbe Survived Corona omejena na odškodnino za predvidljivo, običajno nastalo škodo. Zgornji predpisi ne vplivajo na odgovornost po zakonu o odgovornosti za izdelke.

(2) Če je odgovornost Survived Corona v teh splošnih pogojih izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost za škodo zaposlenih, delavcev, uslužbencev, predstavnikov in zastopnikov Survived Corone.

 

§ 10 informacije o pravici do odstopa za potrošnike

Odstop

Imate pravico odpovedati to pogodbo v štirinajstih dneh, ne da bi navedli razlog. Odpovedni rok je štirinajst dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki ste jo imenovali in ki ni prevoznik, prevzeli v posest zadnje blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odpovedi, nas morate z jasno izjavo (npr. S pismom, poslanim po pošti, faksu ali e-pošti) obvestiti o svoji odločitvi, da prekličete to pogodbo. V ta namen lahko uporabite priloženi obrazec za umik, vendar to ni obvezno. Če želite izpolniti rok za odpoved, zadošča, da pošljete svoje obvestilo o uveljavljanju svoje pravice do odpovedi, še preden poteče rok za odpoved.

 

Folgen des Widerrufs

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo prejeli vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so posledica izbire druge vrste dostave kot najcenejša standardna dostava, ki jo ponujamo pri nas) imajo), ki jih je treba odplačati takoj in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vaši odpovedi te pogodbe. Za to odplačilo uporabljamo isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili za prvotno transakcijo, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; V tem primeru vam tega povračila ne bodo zaračunali.

Vračilo lahko zavrnemo, dokler blaga ne prejmemo nazaj ali dokler ne predložite dokazov, da ste blago poslali nazaj, kar nastopi prej. Blago nam morate poslati nazaj in v vsakem primeru najpozneje v štirinajstih dneh od datuma, ko ste nas obvestili o odpovedi te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete pred potekom štirinajstih dni. Vi nosite neposredne stroške vračila blaga. Stroški so ocenjeni na približno približno 5 EUR. Vsako izgubo vrednosti blaga morate plačati le, če je izguba vrednosti posledica ravnanja z blagom, ki ni potrebno za preverjanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga.

 

Izjeme od pravice do odstopa

Pravica do preklica ni v primeru pogodb o dobavi blaga, ki ni montažno in za izdelavo katerega je odločilna posamezna izbira ali odločitev potrošnika ali ki so jasno prilagojene potrošnikovim osebnim potrebam.

 

§ 11 Avtorske pravice za tisk vzorcev, oprostitev odgovornosti

(1) Če kupec uporabi svoj motiv ali drug vpliv na izdelek (personalizacija besedila), kupec družbi Survived Corona zagotovi, da besedilo in motiv nimata pravic tretjih oseb. V tem primeru vse kršitve avtorskih pravic, osebnostnih ali imenskih pravic v celoti nosi stranka. Kupec tudi zagotavlja, da s prilagajanjem izdelka ne krši drugih pravic tretjih oseb.

(2) Stranka bo družbo Survived Corona oprostila vseh zahtevkov in zahtevkov, ki se uveljavljajo zaradi kršitve pravic tretjih oseb, če je stranka odgovorna za kršitev dolžnosti. Kupec Survived Coroni povrne vse obrambne stroške in drugo škodo.

 

§ 12 Tehnična in konstrukcijska odstopanja

Pri izpolnjevanju pogodbe si izrecno pridržujemo pravico do odstopanja od opisov in informacij v naših brošurah, katalogih in drugih pisnih in elektronskih dokumentih glede narave materiala, barve, teže, dimenzij, zasnove ali podobnih lastnosti, če so to za kupca smiselno. Razumni razlogi za spremembe so lahko posledica komercialnih nihanj in tehničnih proizvodnih procesov.

 

§ Pravilnik o zasebnosti 13

Survived Corona osebne podatke stranke obdeluje za določen namen in v skladu z zakonskimi določbami. Osebne podatke, ki jih posreduje za naročanje blaga (kot so ime, e-poštni naslov, naslov, podatki o plačilu), bo Survived Corona uporabila za izpolnitev in obdelavo pogodbe. Survived Corona te podatke obravnava zaupno in jih ne posreduje tretjim osebam, ki niso vključene v postopek naročanja, dostave in plačila. Kupec ima pravico brezplačno zahtevati podatke o osebnih podatkih, ki jih je o njem shranila družba Survived Corona. Poleg tega ima pravico popraviti napačne podatke, blokirati in izbrisati svoje osebne podatke, če ni zakonsko predpisanih zahtev o hrambi.


§ 14 Reševanje sporov

Kupec se lahko za reševanje sporov prijavi prek ustrezne arbitražne komisije. Nismo niti dolžni niti pripravljeni sodelovati v postopku reševanja sporov pred arbitražnim odborom potrošnikov.

 

§ 15 Kraj pristojnosti - kraj izvršitve - izbira prava

(1) Kraj izvedbe vseh pošiljk je sedež družbe Survived Corona v Liestalu.

(2) Če je stranka trgovec, pravna oseba javnega prava ali posebni sklad javnega prava, je kraj pristojnosti Liestal. V tem primeru je družba Survived Corona upravičena tudi tožiti stranko po izbiri družbe Survived Corona na njenem lokalnem sodišču. Enako velja v primeru, da stranka nima splošnega pristojnega območja v Švici, preseli svoje stalno ali običajno prebivališče izven Švice po sklenitvi pogodbe ali če njegovo stalno ali običajno prebivališče ni znano ob vložitvi tožbe.

(3) Za pogodbo, ki temelji na teh splošnih pogojih, velja izključno švicarska zakonodaja. Uporaba zakona o prodaji ZN je izključena. Če je stranka potrošnik in ima običajno prebivališče v tujini, obvezne določbe te države ostanejo nespremenjene.

(4) Če so posamezne določbe teh splošnih pogojev poslovanja in dobave neučinkovite ali v nasprotju z zakonskimi predpisi, to ne vpliva na preostali del pogodbe.
Zapri (Esc)

Novice

Naročite se na naše novice in obveščali vas bomo o naših novih izdelkih in posebnih popustih.

Preverjanje starosti

S klikom na tipko Enter preverite, da ste dovolj stari za uživanje alkohola.

iskanje

Warenkorb

Vaša nakupovalna košarica je trenutno prazna.
Začnite nakupovati